Stäng

Här kan du ladda upp dokument. När du laddat upp ett dokument kan du ladda upp fler om du vill.
Tillåtna filformat: doc, docx, pdf, txt, rtf, odt, gif, png, jpg, jpeg, bmp, xls, xlsx, ppt, pptx, zip, rar

Fil
Ladda upp


Projekt: Bredband via fiber

Installation av Lunet startar vecka 51


Installationen i våra fastigheter av fiber är förskjuten till vecka 51
http://www.lunet.se/sites/default/files/Tidplan%20Installationer%20Kallax%202014%20rev%20141125.pdf
Lunet kommer att skicka ut brev denna vecka när installationen sker i just din fastighet. Det kommer att röra sig om ett visst datum antingen förmiddag eller eftermiddag. Det blir övrebyn som får installation före jul(Granlundsvägen, Deccavägen, Kallaxvägen, Bygdegårdsvägen och Tallundsvägen)

[Läs hela]

2014-12-09 12:59:52     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     707

Tidplan för inkoppling av Lunet i er fastighet

Nu har tidplanen från Lunet kommit angående installation i er fastighet.

[Läs hela]

2014-10-17 16:27:38     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1896

Lite info inför grävningen av fiber till er fastighet

Nu har grävskoporna börjat demolera vår by.

[Läs hela]

2014-08-26 20:54:07     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     919

Snart kommer grävskoporna för fiber till Kallax By/Kallaxhalvön

Vi är nu hela 121 anmälda fastigheter till fiber via Lunet.
Det går fortfarande bra att anmäla sig till projektpriset 10 000 kr men ska ni anslutas innan Jul bör ni anmäla er snarast.

[Läs hela]

2014-08-08 16:38:06     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     855

Över 100 anmälda till fiber via Lunet

 

[Läs hela]

2014-06-03 18:47:05     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1157

50 bindande avtal på mndre än en vecka

Även kvällens möte var välbesökt och vi är nu ca 50 hushåll med bindande avtal. Vi behöver bli 50 till så glöm inte att skicka ett bindande avtal via lunets hemsida. Påminn gärna även din granne. Anmälan gör ni via att fylla i din adress i adresssökrutan på Lunets hemsida(http://lunet.se)

[Läs hela]

2014-04-29 21:34:00     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1003

Anslutningsavgiften till Lunet blir 10 000

Lunet informerade i kväll om dom nya förutsåttningarna för fiber i kallax by.  Det blir en anslutningsavgift på 10 000 per hushåll.

[Läs hela]

2014-04-23 21:42:43     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1024

Lunet kör kallax by som eget projekt

Välkommen på informationsmöten
Möten kommer hållas onsdag 23/4 samt tisdag 29/4
Kl 19-21 i Bygdegården.
Bättre villkor. Du som kund tecknar endast ett avtal med Lunet för din fiberinstallation. Det blir betydligt enklare, billigare och du kommer bara att behöva gräva på den egna tomten.
Priser och villkor kommer att presenteras på mötet. Samma information kommer att presenteras vid två tillfällen (23/4 samt 29/4).
Webbavtal kommer att kunna tecknas fr o m 24/4.
Läs mer på: www.lunet.se/projekt/nya-projekt
Informationen kommer att uppdateras löpande

[Läs hela]

2014-04-09 13:09:23     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     967

Bredband till kallax - Lunet kör det troligen som ett eget projekt

Efter möte med Lunet idag har vi fått veta att dom är villiga att ta på sig hela projektet Bredband till kallax by/kallax halvön om vissa premisser uppfylls
Dessa är bland annat vissa bidrag som dom kommer att söka måste beviljas samt att vi blir nog många som tecknar bindande avtal.

Det innebär att ni bara behöver teckna ett avtal mot  Lunet. Behovet av bredbandsförening försvinner.

Kostnaden är inte helt fastställd än men verkar preliminärt bli klart under dom 15 000-20 000 per hushåll som vi tidigare utgick ifrån

[Läs hela]

2014-02-28 15:34:57     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     968

Nästa steg bredband via fiber till Kallax by/kallaxhalvön

Vi fick idag veta premisserna av Lunet för att kunna starta upp projektet bredband till kallax by/kallaxhalvön. Lunet har budgeterat oss för 2014 men vi måste bli ungefär lika många som tecknar bindande avtal som har visat preliminärt intresse. Vi är nu 88 preliminärt intresserade. 

[Läs hela]

2013-09-27 22:55:50     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1157

Informationsmöte med Lunet om bredband via fiber till Kallax by/Kallaxhalvön 9 Juli kl 18.30

Det kommer att bli ett till informationsmöte med Lunet i Kallax Bygdegård Tisdag den 9 Juli kl 18.30. Mötet är främst tänkt för de som inte bor hela året på Kallaxhalvön så även dessa kan få bra med information för att kunna bestämma sig. Självklart kan även alla övriga intresserade komma förbi och diskutera fiber och få veta aktuell status. Försök gärna få med din tveksamma granne så ska vi försöka övertyga om varför dom ska anmäla sitt intresse för fiber.

Lunet bjuder på kaffe efteråt.

[Läs hela]

2013-06-19 15:51:56     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1415

Informationsmöten med Lunet om bredband via fiber till Kallax by/Kallaxhalvön

Ni har väl inte missat att projektgruppen tillsammans med Lunet kommer att ha informationsmöten i Kallax Bygdegård. Är du tveksam, nyfiken eller har funderingar kom dit. Mötena kolliderar ej med Luleå Hockeys matcher 

[Läs hela]

2013-04-12 16:33:51     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1227

Status fiber till Kallax by/Kallax halvön

Vi är nu 46 bekräftat intresserade. Om du är osäker om din anmälan är mottagen eller om din granne gjort det kolla på http://www.kallaxby.se/bredband/
Klicka på fliken om. Längst ner på den sidan ser ni vilka som anmält intresse fram till nu.

[Läs hela]

2013-03-26 18:17:56     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1455

Fiber en framtida investering i er fastighet och Kallax by/ Kallax halvön blir ett attraktivare område

Det är viktigt med en levande och attraktiv landsbygd där människor kan bo och arbeta på samma villkor som i städerna. En viktig förutsättning för detta är en utbyggd infrastruktur för bredbandsanslutning. I dag sker allt mer på nätet, vi utbildar oss på distans via nätet, vi gör våra bankärenden och inköp, vi kommunicerar, roar oss och skaffar kunskaper.

[Läs hela]

2013-03-14 17:13:45     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1495

Intresseanmälan till bredband via fiber till Lunet

Nu kan ni anmälan intresse till bredband.

[Läs hela]

2013-03-10 19:35:31     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1366

LUNET har lovat bredband till kallax/jaktviken om vi blir 100 som ansluter oss!

Efter möte med LUNETS Jörgen Furberg och Eva Leffler  2013-02-27 lovade dom att om vi blir 100 som ansluter oss får vi bredband via Lunet till Kallax by/Jaktviken.

[Läs hela]

2013-03-01 10:50:16     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     3503