Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

Hastigheter i Kallax


ÄNTLIGEN LÄGRE HASTIGHET

Nu har dom nya skyltarna om begränsad hastighet äntligen kommit upp. Nu gäller 30km/h på Fiskehamnsv. från infartenKallaxv. fram till Fiskhv. 37 vid mjölkbryggan sedan är det 50km/h fram till Sjöstråket, vidare 70km/h. Man måste naturligtvis anpassa hastigheten efter rådande väglag för i bland kan det vara oplogat och måddigt och då får man lov att sakta in. Luleå kommun har beslutat att utvidga det tätbebyggda området i Kallax till att omfatta Jaktviksvägen fram till Sjöstråket.

2013-02-13 10:58:39     Kallax Intresseförening och byautveckling via Intressefören.     1169

Skriv en ny artikel