Skriv en ny artikel

Årsmöte Kallax fiskehamnsförening

Kallax Fiskehamnsförening håller årsmöte måndagen den 8 april 2013.

 

Vi samlas i Kallax bygdegård kl. 19.00.

Mötet hålls enligt stadgarna samt fråga om arvode till styrelseledamöterna.

Alla medlemmar är varmt välkomna.

Styrelsen.

2013-03-18 18:58:12     Stig-Anders Lindgren     985

Skriv en ny artikel