Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Projekt: Bredband via fiber.

Nästa steg bredband via fiber till Kallax by/kallaxhalvön

Vi fick idag veta premisserna av Lunet för att kunna starta upp projektet bredband till kallax by/kallaxhalvön. Lunet har budgeterat oss för 2014 men vi måste bli ungefär lika många som tecknar bindande avtal som har visat preliminärt intresse. Vi är nu 88 preliminärt intresserade. 

Vi inom bredbandsgruppen kommer att jobba vidare med få fram vad grävkostnaderna per hushåll kommer att bli.

För att kunna ta in offerter för grävning samt söka bidrag lutar det åt att vi snarast kommer att starta upp en kallax bredbandsförening.

Grävningen kommer att ske i hela området och anslutningspunkter kommer att lämnas till varje fastighet. Målet är att vi störs av grävningen en sommar. Om nån väljer att ansluta sig senare ska det inte behövas grävas av vägar för detta. Varje fastighet som väljer att ansluta sig blir medlem i kallax bredbandsförening.  Ansluter sig fler hushåll efter första året får dessa betala samma grävkostnad till föreningen som vi andra har haft. Dessa tillkommande grävavgifter kommer att komma medlemmarna tillgodo.

 Det som måste ordnas före vi får klartecken att starta upp projektet är:

  • Bilda bredbandsförening
  • Skicka ut offerter för grävning
  • Bestämma vilken offert vi väljer.
  • Söka bidrag
  • Få in bindande avtal där man accepterar anslutningsavgift till Lunet(10 000 SEK) samt en maximal grävkostnad.

  

Om vi lyckas få ihop tillräckligt med bindande avtal före Mars 2014 kan grävningen utföras Maj till Augusti 2014 och inkoppling av Lunet ske före November 2014

Nu kör vi vidare!

Med vänlig hälsning Anita, Daniel, David, Erik, Kalle och Robert

2013-09-27 22:55:50     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     1155

Skriv en ny artikel