Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Projekt: Bredband via fiber.

Bredband till kallax - Lunet kör det troligen som ett eget projekt

Efter möte med Lunet idag har vi fått veta att dom är villiga att ta på sig hela projektet Bredband till kallax by/kallax halvön om vissa premisser uppfylls
Dessa är bland annat vissa bidrag som dom kommer att söka måste beviljas samt att vi blir nog många som tecknar bindande avtal.

Det innebär att ni bara behöver teckna ett avtal mot  Lunet. Behovet av bredbandsförening försvinner.

Kostnaden är inte helt fastställd än men verkar preliminärt bli klart under dom 15 000-20 000 per hushåll som vi tidigare utgick ifrån

Lunet hoppas på att återkomma med informationsträffar i April där det ska gå att teckna avtal.2014-02-28 15:34:57     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     968

Skriv en ny artikel