Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Projekt: Bredband via fiber.

Lunet kör kallax by som eget projekt

Välkommen på informationsmöten
Möten kommer hållas onsdag 23/4 samt tisdag 29/4
Kl 19-21 i Bygdegården.
Bättre villkor. Du som kund tecknar endast ett avtal med Lunet för din fiberinstallation. Det blir betydligt enklare, billigare och du kommer bara att behöva gräva på den egna tomten.
Priser och villkor kommer att presenteras på mötet. Samma information kommer att presenteras vid två tillfällen (23/4 samt 29/4).
Webbavtal kommer att kunna tecknas fr o m 24/4.
Läs mer på: www.lunet.se/projekt/nya-projekt
Informationen kommer att uppdateras löpande

 

 

2014-04-09 13:09:23     Projekt: Bredband via fiber via Erik Larsson     972

Skriv en ny artikel