Skriv en ny artikel

Helikopterlastning 10 maj

På tisdag den 10 maj har Billerud fått tillstånd att använda del av fiskehamnens hamnområde.

De ska ställa upp pallar med träplantor för att flyga ut dessa till Germandön. platsen för helikopterflygningen blir ungefär där majbrasan brukar vara.

2016-05-05 21:47:07     David Rutqvist     551

Skriv en ny artikel