Skriv en ny artikel

Information: Artikelserier/Kategorier

Vi kommer att ha olika "Artikelserier"/Kategorier på KallaxBy.se. Nedan redogörs för dessa. Fler kan tillkomma.

Profilen: I profilen lyfts en person med anknytning fram i en artikel. Personen är aktuell för månaden när artikeln publiceras. Artikeln innehåller vad personen har för anknytning till Kallax, kort fakta om personen samt vad personen är aktuell med.

Tema: I "Tema" redogörs ett närmare tema som är aktuellt. Ett tema kan till exempel vara "Surströmming".

Information: Säger sig självt. Information om något som händer eller om något på sidan. Exempelvis denna artikel.

Nyhet: En Nyhet är en kortare notis om en uppdatering eller liknande.

Fler kan tillkomma eftersom. Dessa kategorier gäller bara för de artiklar som skrivs av "redaktionen". Om du skriver en artikel behöver du inte ta hänsyn till detta. En moderator kan emellertid ändra din titel om den passar in under en kategori.

2011-07-24 13:15:52     David Rutqvist     1153

Skriv en ny artikel