Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

Kallax cyklar mest! - en cykelkampanj för miljö och hälsa

I linje med FN:s hållbarhetsmål Agenda 2030 har Kallax Miljögrupp tagit initiativet till en cykelkampanj med ett tydligt mål. Kallax ska bli bäst i Luleå kommun på att cykelpendla!

Kampanjen startar 9 juni och pågår till 31 augusti 2019. Du kan anmäla dig från 15 maj och under  pågående kampanj. Förutom bättre hälsa och miljö kan du även vinna ett bidrag till en cykel. Vi startar kampanjen med en gemensam cykeltur Kallax-Bergnäset tur/retur som avslutas på bygdegården med fika. Cykelstället i Luleå kommer då att finnas på plats med demostration och provkörning av cyklar och Cykelfrämjandet är med och berättar om sin verksamhet.

 Vinn värdecheckar 

Vi lottar ut värdecheckar för inköp på Cykelstället i Luleå bland alla deltagare. Vi söker fortfarande sponsorer med målet att nå totalsumman 10 000 kr.

Så här gör du för att vara med 
Anmäl dig via e-post kallaxmiljogrupp@gmail.com. Anmälan öppnar 15 maj.
Skriv ditt namn, telefonnummer och åldersgrupp.  Vi har två åldersgrupper barn upp till 12 år och 13-99 år.

Luleå kommun medverkar i kampanjen med utlåning av elcyklar till intresserade deltagare.
Maila Luleå kommun för bokning och information: l_till_a@lulea.se
Cyklarna kommer att finnas i Kallax.

Minimikrav att uppfylla för att delta i utlottningen
Åldersgrupp 13-99 år = 10 cykelresor Kallax- Bergnäset tur/ retur.
Åldersgrupp barn upp till 12 år = 5 cykelresor Kallax- Bergnäset tur/retur.
Du som cyklar mer än minimikravet får en extra lott var tionde resa. 
Exempelvis: 30 resor ger 3 lotter i dragningen.

KOM IHÅG ATT RAPPORTERA IN DINA CYKELRESOR

VI delar ut en blankett för inrapportering i brevlådorna. Viktigt att vi kommer ihåg inrapporteringen för att kunna mäta resultatet och bevisa att vi är bäst i kommunen på att cykla.            

Fram med hojen, på med hjälmen nu kör vi!

2019-05-07 13:33:02     Kallax Intresseförening och byautveckling via Erik Larsson     87

Skriv en ny artikel