Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

Faror på vägarna

Att cykla utan lyse eller att promenera utan reflexer i Kallax är förenat med stor fara för livet. Vi har dålig gatubelysning och därför syns inte alla så bra som är efter vägarna. Jag har nu vid ett otal tillfällen träffat på barn på cyklar utan lyse och reflexer  och varje gång blir man lika rädd "att tänk om det händer en olycka". Snälla föräldrar kolla era barns cykellysen och förse dom med reflexer.

2011-11-24 21:26:24     Kallax Intresseförening och byautveckling via Majvor Askeroth     1268

Skriv en ny artikel