Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

Busskur i Kallax

Under försommaren kontaktade Intresseföreningen Kallax ,Länstrafiken med en förfrågan om en väderkur för våra skolbarn och andra resenärer med  deras bussar. Svaret vi fick var att helt klart skulle vi få en väderkur mot att vi betalade frakten ca: 1500 kr. Vi sa ok. Nästa steg var att ta kontakt med berörd markägare då marken vid kosningen är privatägd. Dessa försök till ett möte med berörde markägaren har sedan försökt ta vid ett flertal tillfällen mest via telefon men det har inte passat i tid för honom och något avtal  i frågan har därför inte kunnat upprättats. Vi tycker det är tråkigt för barnen som måste stå där i ur och skur men frågan beror nu på att någor svar inte ha gått att få om ett tillstånd från berörd markägare.

 

2011-12-16 14:17:05     Kallax Intresseförening och byautveckling via Majvor Askeroth     1255

Skriv en ny artikel