Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

BYATRÄFF


I Kallax bygdegård söndag 29 januari, kl. 12-15.

Alla Kallaxbor är  välkomna!

Ta med dina idéer/förslag, vi har en idélåda.

Program:

Torbjörn Lindberg konstutställning

Emzdezign visar sina alster

Robert Marklund underhåller

Aktiviteter för barnen

Vi bjuder på fika

                                             Välkommen!

                                       Kallax intresseförening

 

 

2012-01-15 22:09:39     Kallax Intresseförening och byautveckling via Kristin Grimståhl     1367

Skriv en ny artikel