Skriv en ny artikel

Information: Ingen isväg säsongen 2011/12

Isläget just nu gör att ingen isväg kommer att plogas upp i Kallaxskärgården. Isen är just nu cirka 20 cm längs isvägens tänkta sträckning men 40 cm behövs minst för att kunna ploga en isväg. Isens kvalité är även dålig då bara cirka hälften är kärnis och isen är täckt av snö som isolerar.

Omständigheterna gör att isvägen inte kommer bli av säsongen 2011/12. KSSF:s styrelse och plogkommitté anser det orealistiskt att en isväg blir av men istället ska skoterleder ruskas till Kallaxön och Bergön. Hamnplanen kommer hållas plogad under resten av säsongen detta gäller väl då främst de som inte är boende i byn och som brukar använda isvägen.

Förhoppningar finns att om istillväxten är god försöka åstadkomma en isväg till Storviken.

Mer info finns på KSSF:s plogkommittés hemsida.

2012-01-27 09:05:19     David Rutqvist     1239

Skriv en ny artikel