Skriv en ny artikel

KallaxBy.se-skylt på plats

Genom Kallax Intresseförening och Roger Kurkkio har i helgen en skylt med adressen till sidan sats upp på Kallaxbyn-skylten. Skylten markerar att KallaxBy.se nu är Kallax officiella hemsida. Vi tackar för skylten!

2012-04-02 13:51:00     David Rutqvist     1049

Skriv en ny artikel