Skriv en ny artikel

Denna artikel är en del av Kallax Intresseförening och byautveckling.

Datakurs med Kallax Intresseförening

Skulle du vilja bli bättre på att använda datorer? Kanske tycker du att det är svårt att hitta saker på internet eller att du vill lära dig din dators funktioner bättre.

Kursen kommer att starta måndag den 15 oktober klockan 19:00 och omfatta 8 tillfällen, två per vecka (måndag och onsdag). Vaje gång kommer bestå av två pass på 45 minuter vardera med en paus emellan. Under pausen får var och en ha med sig kaffe och fika om man önskar. Kursen kommer att hållas i Kallax Bygdegård.

Kursen kommer bland annat att innehålla hur man söker på internet, hur man skriver korrekta dokument i till exempel Microsoft Word samt hur man lägger in saker på KallaxBy.se. Under första lektionen kommer jag även att höra mig för vad som önskas av kursen så att ni får lära er det ni vill.

Priset för kursen är 150 kr per person. Kravet är att ni har tillgång till en bärbar dator med Windows. Anmälan sker till Majvor Askeroth, 070-264 65 02. Kom ihåg att antalet platser är begränsade.


Kursstart: 15 oktober kl 19:00 Kallax Bygdegård

Antal tillfällen: 8 st

Kursledare: David Rutqvist

Kostnad: 150 kr/person

Anmälan: Majvor Askeroth, 070-264 65 02

2012-09-23 20:03:48     Kallax Intresseförening och byautveckling via David Rutqvist     1207

Skriv en ny artikel