Kallax naturliv

I Kallax finns ett vackert och unikt naturliv. I Kallax finns både hav, skog och ängar. I havet finns det mycket fisk och precis utanför hamnen går det väldigt mycket gädda och det var där som Norrbottens största gädda togs (20,3 kg). Fiske har alltid varit en viktig näring för Kallax gammalt tillbaks, nu mer fiskas det endast till surströmmingen samt för eget bruk. Utanför Kallax finns många ställen där man kan fånga Lax, strömming, löja, sik med mera.

Djupet i "Kallax skärgård" är mycket varierande. Mellan Kallaxön och Lulnäset är det mycket grunt (1-2m) medan det mellan Kallaxön och Jaktviken - Bergön är normalt djup (3-5m). Bakom Jaktviken och Bergön bort mot Halsön och Kallviken är det däremot djupt (uppemot 15m).

I viken bredvid hamnen finns en väldigt unik plats för fågelskådning. På hamnplanen syns ofta fågelskådare som står med sina kikare. I viken kan man hittar allt från vadarfåglar till arktiska arter som endast ses här och på ett ställe i Sunderbyn. Här kan du se en artlista på arter som setts i Kallax.

I skogen i Kallax finns det gott om djur till exempel Älg som ibland tar sig in till byn på ängarna. I skogarna finns det vintertid skoterleder mot Måttsund, Bergnäset och ut till havet. Skoterlederna sköts av Fyrklöverns Skoter & Fritidsförening. Intresseföreningen i byn har börjat anordna motionsrundor med tipsrundor längs bestämda gångstigar.