Om KallaxBy.se

KallaxBy.se är en sida som drivs av David Rutqvist (DR DESIGN). Sidan har till syfte att förmedla information om byn, vad som händer och liknande. Sidans innehåll kan till stor del påverkas av besökarna som kan ladda upp bilder, lägga till länkar, händelser och artiklar.

Till sidan kan till exempel föreningar välja att ansluta sig. Då får föreningen en egen del på hemsidan där man kan ladda upp dokument som protokoll eller liknande, lägga in artiklar, händelser med mera. Kostnaden är betydligt billigare än att ha en egen hemsida och samtidigt når man ut till byns informativa plattform på internet!

Sidan har även en facebook-sida där information om sidan läggs upp tillsammans med korta sammandrag av exempelvis en ny artikel.

Sidans titel ska skrivas med typsnittet Rawengulk Sans som finns att ladda ner här. Typsnittet är utgivet under GNU GPL vilket i korthet betyder att man får använda typsnittet för alla tillfället samt vidareutvecklad det om man vill.