Grand Kallax Orginal Surströmming

En surströmmingsburk modell större står sedan 1993 placerad mitt i byn. År 2001 skaffades även en egen flagga. Surströmmingspremiären, tredje torsdagen i Augusti är det allmän flagg dag i Kallax by

Inläggning av surströmming vid salteriet i Kallax, Luleå, inför premiären den 23 augusti 1963. Georg Hermansson försluter surströmmingsburkar med falsmaskin.Bild från Luleå Kommuns bildarkiv

Surtrömming har tillverkats i Kallax by sedan 1939 i Kallax salteri. 1980 flyttades tillverkningen till Kalix av ägaren BD-Fisk, där tillverkas fortfarande den blå burken Kallax surströmming. 1990 beslutade sig ett gäng i Kallax att återuppta den egna produktionen av surströmming. Byns egen surströmming återuppstod, en röd bruk med namnet Grand Kallax Orginal Surströmming. Fiskas av byborna, rensas, saltas och lagras i trätunnor allt enligt receptet från Kallax gamla salteri. Hela processen sker i regi av Kallax bygdegårdsförening. Produktionen startade 1991.Är inte kommersiell, säljs inte i butik, endast boende i Kallax kan köpa surströmmingen.

Det tillverkas 1000 numrerade burkar varje år.

Fisket utförs av byborna själv och sker i Luleå skärgård i mitten av Juni. Strömmingen rensas direkt nere i hamnen och läggs in i tunnorna.

Lagring, fisken mognar i trätunnorna ca 8 veckor under överinseende av saltmästaren. 

Burkning sker söndagen före surströmmingspremiären(alltid trejde Torsdagen i Augusti). Surströmingsfesten hålls med gäster och bybor i bygdegården.

Surströmmingsburken som står mitt i byn och flaggorna är symboler som stärker och visar vikten av surströmming för Kallax by.

Grand Kallax surströmming kallas av många för surströmmingens Rolls Royce. 

Vid frågor om Grand Kallax ring Ulf Lindgren 070-326 42 71 

Bokning, fördelning och hämtning av Grand Kallax Orginal Surströmmingsburkar

Maila till grandkallax@kallaxby.se, uppge namn, telefonnummer samt antal burkar som önskas. Endast boende i Kallax by kan köpa surströmmingen.

Kallax bygdgårdsförening avgör efter burkning/bokning hur burkarna ska fördelas beroende på tillgång m m.

Bokade burkas hämtas och betalas Tisdag kväll premiär veckan mellan 19-21 i Kallax bygdegård. Ej avhämtade burkar återgår till föreningen.