Kallax har många aktiva föreningar

Kallax Intresseförening och Byautveckling
I Kallax Intressförening är alla boendes i Kallax automatiskt med. Föreningen anordnar diverse aktiviteter samt försöker utveckla och förbättra byn. Har du idéer på saker du vill göra kontakta Intresseföreningens styrelse så ska dom försöka hjälpa dig.
Epostadress:intresseforeningen@kallaxby.se
Orförande: Erik Larsson, 070-326 29 97

Mer information och styrelseprotokoll om intresseföreningen hittar ni här:

Kallax Bygdegårdsförening
Bygdegårdsföreningens huvuduppgift är att förvalta bygdegården samt att se till att bygdegården även i framtiden kommer vara den naturligga samlingslokalen i byn. Bygdegården används bland annat till fester, möten och sammankomster. Om du är medlem i bygdegårdsföreningen har du möjlighet att hyra bygdegården till ett kraftigt reducerat pris. Kostnaden för att bli medlem är 100kr/år och familj. Bygdgårdförening tar även fram surströmmingen Grand Kallax

Hemsida:  https://bygdegardarna.se/kallax/


Kallax Fiskehamnsförening
Kallax Fiskehamnsförening bildades 1938. Då hade hamnen muddrats och två bryggor med båtplatser lagts ut. Kallax Fiskehamnsförenings huvudsyfte är att förvalta fiskehamnen och att hyra ut båtplatser i denna. För att bli medlem i föreningen ska du vara bofast i Kallax By. Om du inte bor i Kallax kan du få hyra en plats i mån av tillgång men inte köpa en andel, det vill säga bli medlem. Varje plats har ett vakttilfälle. Kallax Fiskehamnsförening samarbetar med grannhamnen, KSSF, när det gäller vaktning, väg mer mera.

Ordförande: Stig-Anders Lindgren, 0920-644 90 070-391 54 44

Hemsida: www.fiskehamn.se


KSSF Kallax Skärgårdens hamnförening
Kallaxskärgårdens samfällighetsförening bildades 1973 men hette då Kallaxskärgårdens hamnförening. Föreningen ombildades 1981 till en samfällighetsförening då hamnen började byggas. Föreningens syfte är att tillgodose fastighetsägare i skärgården närmast Kallax By med båtplats, det vill säga Kallaxön, Granholmen och Bergön med omnejd. Föreningen är en något anorlunda hamnförening då båtplatsen är knuten till en fast egendom snarare än en person. KSSF har ett nära samarbete med Kallax Fiskehamnsförening där bland annat vaktning och väg ingår. Det är KSSF:s plogkommitté som ansvarar för plogningen av isvägen under vintern.

Ordförande: Anders Olsson, 070-640 49 63

Hemsida: kssf.kallax.nu


Kallaxhalvöns samfällighetsförening
Kallaxhalvöns samfällighetsförening har närmare 200 medlemmar (fastigheter). Cirka 40 % av fastigheterna är året-runt-boende. Föreningen bildades 1991 för förvaltning och drift av gemensamhetsanläggningar bestående av främst vägar, grön- och skogsområden. Idag finns två VA-anläggningar inom föreningen.  .

Ordförande: Anita Byström

Hemsida: www.kallaxhalvon.se


Kallax Samfällighetsförening
Kallax samfällighetsförening har till uppgift att förvalta byns samfällda mark, fiskerätt mm som fastställts vid laga skifte 1852, ökesskatt (nyskatt) 1890, Germandön 1893. Föreningen bildades 1988 enligt lagen om förvaltning av samfälligheter (SFL). Medlem i föreningen är ägare till mantalsatt fastighet som har del i samfälligheten. Enligt SFL är fastighet tvångsmedlem i föreningen och kan inte gå ur föreningen. Föreningsstämman är högsta beslutande organ och hålls årligen tredjedags påsk. På stämman utses bland annat ordförande (byaålderman). Idag är inte byaåldermannen någon representant för hela byn som det var på 1800-talet utan namnet lever bara kvar.

Ordförande: Barbro Jakobsson


Edsvikens samfällighetsförening


Kallax Miljögrupp

Kallax miljögrupp genomför projekt med focus på miljö och hållbarhet.
Kallax Miljögrupp bildades i december 2018. Initiativtagare är Ingemar Ask. Ingemar kände en miljöångest och känner att han tillhör den generation som bidragit till problemet .

”Jag tänker att vi gemensamt försöker skapa en bättre miljö även om det är i det lilla. Alternativet att vara passiv och lämna över alla problem till kommande generationer känns inte alls bra.”

Den omställning som mänskligheten står inför är ett faktum som kanske skrämmer många. Alla måste bidra med det lilla och ansvaret kan inte läggas över på andra. Miljögruppens intension är bidra med ett engagemang som inspirerar . Kanske fler vågar prova sej fram till en mer hållbar vardag inom följande områden.

  • Hållbara transporter.
  • Fossilfria bränslen.
  • Solceller.
  • Klimatsmart mat.
  • Sopsortering.
  • Biodynamisk odling.

Miljögruppen kommer att jobba med föreläsningar och projekt runt i kring dessa.

Kontakt: kallaxmiljogrupp@gmail.com