Hamnen i kallax

I Kallax finns två hamnar.

I Kallax Fiskehamnsförening är det boende i Kallax by som har förtur till platser. Hamnen har drygt 100 platser. Mer info hittas på deras hemsida http://www.fiskehamn.se/

I Kallaxskärgårdens samfällighet finns 162 platser och varje plats hänger ihop med att man har en fastighet i skärgården nära byn Kallax dvs Kallaxön, Granholmen och Bergön.

Föreningen har en egen hemsida på http://kssf.kallax.nu