Kallax By är mest känd för sin egentillverkade surströmming Grand Kallax.

Surströmmingens Rolls Royce tillverkas i Kallax via ett gediget engagemang och kunskap.

Tillverkningen är ett riktigt hantverk och endast 1000 handmärkta burkar per år produceras.

Tillverkningen sker i Kallax Bygdegårds förenings regi