Om saker ej fungerar i Kallax By har vi försökt sammanställa kontaktuppgifter nedan. Det kan vara allt från gatubelysning, återvinningscentraler, skolbussar, snöröjning, sophämtning m m

Återvinningsstation nere i hamnen

Ansvarig för stationen är Lumire. Behöver stationen städas eller tömmas maila kundservice@lumire.se eller ring 0920-25 09 00(07.00-16.00) Ange stationsID 9811917

Problem med bussturer

För bussförsummelse(inställda turer, bussen har inte gått ned till hamnen, chauffören har varit otrevlig osv) så skall man ringa Länstrafiken Kundservice på 0771- 100 110 (de har kontakten mot alla bussbolag, trafikavdelningen osv)

Gatubelysning, jaktviksvägen(Luleå kommun)

Om gatubelysning eller det är problem med vägen mot Jaktviken anmäler man det åt Luleå Kommun.
Det går att använda följande felanmälnings länk

Problem med vatten/avlopp eller avfallshantering

Ovanstående ansvarar Lumire för. Där går det att använda sig av denna länk för felanmälan.
Vid akuta problem ring 0920- 25 09 00

Strömavbrott

Strömavbrott ansvara Luleå Energi för. På denna länk ser ni aktuella strömavbrott.
För att felanmäla strömavbrott ring 0920-26 44 00

Internet via fiber(Lunet)

Om ni har problem med ert Internet använd er av denna guide vid felsökning