Har du funderingar idéer om Kallax By listas nedan några kontakt möjligheter.

Idéer på aktiviteter, förbättringar i vår by kontakta:
Intresseföreningens ordförande
Erik Larsson
070-326 29 97

Bygdegården eller Grand Kallax
Bygdegårdsföreningens tillförordnade ordförande
Jan Isaksson
070-301 27 15

Hamnarna i Kallax
Fiskehamnsförenings ordförande
Marie-Louise Lind
070-220 56 77

Kallaxbys hemsida eller facebook
hemsida@kallaxby.se