Har du funderingar idéer om Kallax By listas nedan några kontakt möjligheter.

Idéer på aktiviteter, förbättringar i vår by kontakta:
Intresseföreningens ordförande
Erik Larsson
070-326 29 97

Bygdegården eller Grand Kallax
Bygdegårdförenings ordförande
Ulf Lindgren
070-326 42 71

Hamnarna i Kallax
Fiskehamnsförenings ordförande
Stigge Lindgren
070-626 44 90

Kallaxbys hemsida eller facebook
hemsida@kallaxby.se